TU välkomnar Yttrandefrihetskommitténs beslut om att behålla de nuvarande mediegrundlagarna TF och YGL och att inte ersätta dem med en ny yttrandefrihetsgrundlag.

– Det finns ingen anledning att överge det väl fungerande och sedan lång tid tillbaka etablerade skyddet för tryck- och yttrandefriheten. Kommittén har nu en gång för alla ordentligt prövat alternativen och konstaterat att de skulle innebära en försämring, säger TU:s VD Per Hultengård.

TU är också positiv till kommitténs beslut att inte införa ett nytt tryckfrihetsbrott för integritetskränkningar.

– Integritetsfrågorna inom massmedierna hanteras bäst inom ramen för pressetiken och där ska staten och lagstiftaren hålla sig borta, menar Per Hultengård.

TU ser också positivt på vissa andra förslag som kommittén lägger fram, till exempel att stärka skyddet för tidningarnas arkivdatabaser.

TU kritiserar däremot förslaget om att en tidning som friats i ett tryckfrihetsmål i vissa fall ändå ska behöva betala sina egna rättegångskostnader.

Vid frågor kontakta:

Per Hultengård, vd TU, 070-815 75 29, per.hultengard@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.