I dag fattade regeringen beslut om att sänka momsen på digitala tidningar till 6 procent den 1 juli 2019. Medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige välkomnar beskedet.

Länk till regeringens ärendeförteckning: https://www.regeringen.se/4923b4/contentassets/887eb10e3dae48a7a0e9f448452c0319/finansdepartementet-1-av-3.pdf

– Äntligen, det här är ett riktigt bra besked. Sänkt digitalmoms betyder att möjligheterna för att bedriva aktiv journalistik i hela landet ökar. Och det gör nyhetskonsumenterna och vår gemensamma demokrati till det här beslutets verkliga vinnare, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige.

Beslutet är en följd av att EU:s ekonomi- och finansministrar den 2 oktober 2018 öppnade för en sänkning av momsen på digitala publikationer. Beslutet i oktober innebar att de EU-länder som vill harmonisera momssatserna på digitala tidningar och böcker med deras tryckta motsvarigheter kan göra det. I Sverige är det stor skillnad mellan momsen på tryckta och digitala publikationer. På tryckta tidningar eller böcker är momsen 6 procent, medan den är 25 procent på deras digitala versioner.

– TU har under en lång följd av år fört många och konstruktiva samtal med olika regeringsföreträdare och riksdagsledamöter. Under de senaste åren har vi mött en reell förståelse för nödvändigheten av en momssänkning. Men EU:s regler har ställt sig i vägen. Nu när dessa är borta är det också helt logiskt att Sverige ser till att vi får moderna momsregler på plats, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige.

– I och med sänkningen blir det lättare för landets medier att genomföra digitaliseringen, skapa hållbara affärsmodeller och producera kvalitetsjournalistik i alla kanaler, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige.

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige

08-692 46 90

jeanette.gustafsdotter@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.