Kulturdepartementet har i dag gett direktiv till en ny mediestödsutredning om vad som ska gälla efter år 2023, då den nuvarande presstödsförordningen upphör att gälla. Utredningen kommer att ledas av Mats Svegfors. Parallellt med detta kommer finansdepartementet ges i uppdrag att utreda frågan om ett momsundantag för nyhetstidningar. Bägge dessa utredningar kommer sedan att beredas gemensamt.

TU välkomnar beslutet.

”Det är angeläget att villkoren för det nya mediestödet kan läggas fast så snart som möjligt, så att företagen ges den långsiktighet och förutsägbarhet som behövs. En övergång till ett nytt system för direkta stöd måste också innehålla övergångsbestämmelser – sannolikt över ett antal år – med en nedtrappning av det nuvarande stödet och en successiv övergång och infasning i ett nytt system. Jag noterar att de förändringar som föreslås ska ha ett brett politiskt stöd och att utredaren ska ha en nära dialog med branschens aktörer”, säger TU:s VD Johan Taubert.

”Det är också mycket välkommet att frågan om ett momsundantag klarläggs. Vi har från TU tidigare, via en utredning från konsultföretaget KPMG, visat att ett momsundantag för nyhetstidningar är möjligt att genomföra”, säger Johan Taubert.

Mer information:

Johan Taubert, vd TU – Medier i Sverige, 076-545 24 05

Per Hultengård, jurist TU – Medier i Sverige, 070-815 75 29

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.