EU-parlamentet röstade i dag för EU:s förslag till nytt upphovsrättsdirektiv. I och med beslutet tar EU ett steg närmare en gemensam marknad för digital användning av upphovsrättsligt skyddat material.

– Det nya direktivet ökar möjligheterna för att det även i framtiden ska kunna bedrivas högkvalitativ journalistik i hela landet. Direktivet löser inte alla problem, men det lägger en bra grund som vi tillsammans med branschens övriga parter kan bygga vidare på. Utgångspunkten måste vara att mediehusen har rätt till sitt eget material och ska få ersättning när andra företag drar nytta av deras journalistik, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

När dagens beslut i EU-parlamentet konfirmerats av ministerrådet måste det införas i svensk lag för att börja gälla här. Det är riksdagen som ansvarar för att direktivet införs i Sverige.

– Det här är i grunden ett positivt beslut för alla parter. Det stärker konsumentskyddet samtidigt som det skapar en bättre balans på mediemarknaden mellan de publicistiska medierna och de stora internetplattformarna, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på mediehusens branschorganisation TU – Medier i Sverige. En avgörande fråga för TU är att det nya systemet ska fungera väl för både stora mediehus och enskilda tidningar.

De nya reglerna från EU innebär att tidningar får ersättning när längre utdrag ur deras artiklar kopieras av internetplattformar som Google eller Facebook. Men reglerna påverkar bara kommersiella företag. Privatpersoner kommer även i framtiden att kunna dela artiklar. Det innebär också att online-encyklopedier som Wikipedia inte omfattas. Dessutom är länkar och kortare utdrag från artiklar helt undantaget och ändras inte genom de nya reglerna.

– Länkar och kortare sammandrag är undantaget i direktivet, privatpersoners länkning kommer inte att påverkas. Både så kallade memes och andra former av satir, kritik eller parodier kommer precis som i dag att vara tillåtet. Undantagen framgår tydligt och uttryckligen i det beslutade förslaget, säger Jan Fager, jurist på TU – Medier i Sverige. Citaträtten kommer givetvis att gälla också i fortsättningen, vilket är viktigt för yttrandefriheten och för att man också fortsättningsvis ska kunna använda delar av andra personers texter för att föra en samhällsdebatt.

– TU och den europeiska organisationen News Media Europe har länge jobbat för en upphovsrätt som kan utvecklas i takt med digitaliseringen. Dagens beslut ökar förutsättningarna för det. I dag tar många del av nyheter och underhållning via olika digitala kanaler och sociala medier, vilket upphovsrätten måste anpassas till, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige

08-692 46 90

Jan Fager, jurist TU – Medier i Sverige

08-692 46 06

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.