Regeringen har i dag tillsammans med Allianspartierna presenterat ett förslag till ett nytt mediestöd.

– Vi är positiva till förslaget och jag välkomnar att det är brett parlamentariskt förankrat, säger TU:s VD Jeanette Gustafsdotter.

– Det är innovativt samtidigt som grunderna i den nuvarande ordningen bibehålls. Det ger stabilitet, långsiktighet och förutsägbarhet, säger Jeanette Gustafsdotter.

Förslaget presenterades i dag av kulturminister Alice Bah Kuhnke vid ett möte med TU:s styrelse.

– I dessa tider med minoritetsregering känns det extra bra med en enad syn i denna viktiga fråga, sade Alice Bah Kuhnke vid mötet.

Hon framhöll också att regeringen aktivt driver på i frågan om sänkt digitalmoms.

En central del i förslaget är ett nytt mediestöd till s k ”vita fläckar”, d v s ett stöd till journalistik i områden som är svagt eller inte alls bevakade. Hur detta konkret ska definieras är ännu inte bestämt.

Vi ser fram emot en fortsatt dialog om den frågan, säger Jeanette Gustafsdotter.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.