Regeringen har i dag aviserat att 123 miljoner kronor anslås i budgetpropositionen, så att tidningar fortsatt kan delas ut dagligen trots PostNords successiva övergång till varannandagsutdelning av post. Beslutet gäller för perioden 2022-2025.

TU:s VD Johan Taubert välkomnar regeringens förslag.

”Det är mycket angeläget från ett medborgar- och demokratiperspektiv att en daglig utdelning av nyhetstidningar fortsatt kan ske. Med detta förslag kan distributionen säkerställas och skadeverkningarna av PostNords agerande begränsas”, säger Johan Taubert.

Omkring 140 000 hushåll får idag sin tidning distribuerad med posten. Enligt PostNords projektplan ska varannandagsutdelningen vara fullt ut genomförd över hela landet vid halvårsskiftet 2022.

Mer information:

Johan Taubert, vd TU – Medier i Sverige

076-545 24 05

johan.taubert@tu.se

 

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.