EU:s ministerråd röstade i dag för EU:s förslag till nytt upphovsrättsdirektiv. I och med dagens beslut har EU tagit ett avgörande steg mot en gemensam marknad för digital användning av upphovsrättsligt skyddat material.

– Ministerrådet röstade i dag för en hållbar framtid för granskande journalistik, oberoende press och bättre balans på mediemarknaden. Direktivet löser inte alla problem, men det lägger en solid grund att bygga vidare på, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

Sverige och övriga EU-länderna har nu två år på sig att implementera beslutet i nationell lagstiftning. De nya reglerna innebär att tidningar får ersättning när längre utdrag ur deras artiklar kopieras av internetplattformar som Google eller Facebook. Men reglerna påverkar bara kommersiella företag. Privatpersoner kommer även i framtiden att kunna dela artiklar. Det innebär också att online-encyklopedier som Wikipedia inte omfattas. Dessutom är länkar och kortare utdrag från artiklar helt undantaget och ändras inte genom de nya reglerna. Inte heller reglerna för citat, kritik och parodier påverkas utan kommer att kunna delas på samma sätt som i dag.

– Länkar och kortare sammandrag är undantaget i direktivet, privatpersoners länkning kommer inte att påverkas. Både så kallade memes och andra former av satir, kritik eller parodier kommer precis som i dag att vara tillåtet. Undantagen framgår tydligt och uttryckligen i det beslutade förslaget, säger Jan Fager, jurist på TU – Medier i Sverige. Citaträtten kommer givetvis att gälla också i fortsättningen, vilket är viktigt för yttrandefriheten och för att man också fortsättningsvis ska kunna använda delar av andra personers texter för att föra en samhällsdebatt.

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige, 08-692 46 90

Jan Fager, jurist TU – Medier i Sverige, 08-692 46 06

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.