Regeringen föreslår i dag att i den kommande budgetpropositionen tillföra nya medel till mediestödet. I sitt pressmeddelande skriver regeringen att mediestödet förstärks med totalt 140 miljoner kronor 2020, inklusive tidigare aviserade ökningar. Därtill föreslår man en ökning med 30 miljoner kronor för 2019.

– TU välkomnar regeringens förslag om att tillföra nya medel till mediestödet. Mediebranschen genomgår en genomgripande strukturomvandling och här spelar mediestödet en viktig roll i att säkra medborgarnas möjligheter till ett allsidigt medie- och nyhetsutbud, säger Jeanette Gustafsdotter, vd för branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.