Momsen på digitala tidningar blir nu möjlig att sänka till sex procent den 1 juli 2019. Det bekräftar finansdepartementet i dag. Medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige välkomnar beskedet.

– Det här är ett glädjande besked. Helst hade vi förstås sett att sänkningen skedde redan vid årsskiftet, men vi är samtidigt glada över att sänkningen är möjlig den 1 juli 2019. Sänkt digitalmoms innebär att möjligheterna för att bedriva modern journalistik i hela landet ökar. Journalistikens förutsättningar stärks helt enkelt, vilket gör nyhetskonsumenterna till det här beslutets stora vinnare, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige.

Beslutet är en följd av att EU:s ekonomi- och finansministrar den 2 oktober i år öppnade för en sänkning av momsen på digitala publikationer. Ministrarnas beslut innebär att de EU-länder som vill harmonisera momssatserna på digitala tidningar och böcker med deras tryckta motsvarigheter kan göra det. I Sverige är det stor skillnad mellan momsen på tryckta och digitala publikationer. På tryckta tidningar eller böcker är momsen sex procent, medan den är 25 procent på deras digitala versioner.

– I flera år har vi fört många och konstruktiva samtal med en lång rad regeringsföreträdare och riksdagsledamöter. Och under de senaste åren har vi mött en reell förståelse för nödvändigheten av en momssänkning. Men EU:s regler har ställt sig i vägen. När dessa togs bort i början av månaden är det också fullt logiskt att Sverige inför moderna momsregler, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige.

– I och med sänkningen blir det lättare för landets medier att genomföra digitaliseringen, skapa hållbara affärsmodeller och producera kvalitetsjournalistik i alla kanaler, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige.

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter

vd TU – Medier i Sverige

jeanette.gustafsdotter@tu.se, 070-624 45 56

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.