TU välkomnar dagens debattartikel av finansminister Magdalena Andersson och kulturminister Alice Bah Kuhnke om att regeringen nu kommer att ”aktivt verka för att EU snarast ska införa en möjlighet till lägre moms för digitala tidningar och tidskrifter, tidningssajter och e-böcker”.

– Det är utmärkt att vi nu till sist äntligen får ett klart och tydligt besked! Vi har jobbat med den här frågan i massor av år. Medborgarnas tillgänglighet till de nyheter, den information och den opinionsbildning som framför allt förmedlas av dagspressen är central för det demokratiska samtalet och då får inte momsen vara ett hinder, säger TU:s VD Jeanette Gustafsdotter.

TU noterar också att regeringen uttalar att ”så snart det blir verklighet kommer regeringen att lägga fram ett förslag om att sänka momsen från 25 till 6 procent”.

– Från TU kan vi inte uppfatta detta på annat sätt än att en parallell process på nationell nivå måste inledas omgående, så att en omläggning av den svenska digitalmomsen kan ske, så snart direktivförändringen börjat gälla. I det arbetet bör, även för svensk del, möjligheten för medlemsstaterna att tillämpa en lägre skattesats än i dag, inklusive nollskattesats, noga övervägas, säger TU:s chefsjurist Per Hultengård.

TU kommer inom kort att överlämna en särskild rapport till regeringen om hur digitalmomsregleringen rättsligt kan utformas.

För ytterligare information:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU, 070-624 45 56, jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, chefsjurist TU, 070-815 75 29, per.hultengard@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.