(UPPDATERAD) TU välkomnar att Medieutredningen nu lagts fram och ser den som en viktig utgångspunkt för en fruktbar diskussion om statens framtida engagemang på medieområdet. TU hoppas därför att utredningen leder till politiska beslut som underlättar för dagspressen och dess demokratiska uppdrag i den krävande strukturomvandlingen.

(Medieutredningen – länk här)

– Vi är positiva till flera av utredningens förslag, som att öka stödet till dagspressen, öka oberoendet till staten och att utreda skärpta straff för hot mot journalister, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU.

TU välkomnar Medieutredningens tankar om att framtidens mediestöd ska vara teknikneutralt och omfatta olika innehålls- och spridningsformer. Samtidigt är det viktigt att tydliggöra förutsättningarna för att kunna erhålla ett framtida mediestöd. Den nuvarande presstödsförordningens definition av ”dagstidning” – omformad till en teknikneutral miljö – kan där vara en rimlig utgångspunkt.

Dessutom är TU positivt till att en förutsättning för att erhålla ett mediestöd ska vara att det finns en synlig och tydlig ansvarig utgivare. Det är det som skiljer dagens ansvarstagande medier från dem som under anonymiteten hotar och hatar. Det gör att TU även ställer sig positivt till förslaget om att utreda skärpta straff för hot mot journalister.

– TU kommer nu att studera utredningens förslag i detalj. Men vårt första intryck är att utredningen på flera områden beskriver dagspressens och nyhetsmediernas aktuella situation väl, säger Jeanette Gustafsdotter.

Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om mediepolitiken och därför måste stödet till public service – som i dag utgör 15/16 av statens insatser på medieområdet – innefattas i diskussionen om den framtida mediepolitiken. TU välkomnar därför att Medieutredningen inkluderat public service i diskussionen om mediepolitiken. Ett förutsättningslöst synsätt om vad som är public service och vem som ska utföra public service-uppdraget är relevant och bör också prägla direktiven till den kommande public service-utredningen.

Däremot är TU initialt tveksamt till att den presenterade tanken om ytterligare en offentligt finansierad organisation är vägen framåt för att lyfta upp underbevakade områden. Här ser istället TU att tankarna om investeringsfonder för nystartade medieinitiativ och en prioritering av snabb internetaccess till medborgarna som mer vitala och framkomliga vägar.

TU hoppas också att den skisserade utredningen om de stora internationella mediebolagens konkurrenseffekter för den svenska marknaden blir verklighet inom en snar framtid.

Jeanette Gustafsdotter
VD
08-692 46 90
jeanette.gustafsdotter@tu.se

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.