Idag presenteras utredningen Integritet och straffskydd. Utredningen föreslår ett nytt brott, olaga integritetskränkning och straffskärpningar på ett antal andra punkter, däribland förtal och olaga hot.

En ny straffbestämmelse om olaga integritetsintrång utanför det grundlagsskyddade området föreslås. Bestämmelsen omfattar bilder eller uppgifter om sexualliv, hälsotillstånd, brottsoffer, personer i mycket utsatta situationer, nakenbilder eller liknande bilder eller uppgifter om någons privatliv. undantag från straffansvaret om spridningen var försvarlig, t.ex. om det fanns ett tydligt allmänintresse av att uppgiften spreds.

– Det här är en av vår tids svåraste demokratiska utmaningar. Att under tryckfrihetsförordningens jubileumsår, 250 år, ingå i en expertpanel där vi föreslår en ny straffbestämmelse om olaga integritetsintrång för det som skrivs på nätet har varit en utmaning. Samtidigt ser vi hur näthatet accelereras där enskilda har blivit rättslösa och förövaren går straffri för att lagstiftningen inte är förenligt med den nya tekniken, säger Jeanette Gustafsdotter, VD TU, en av flertalet experter i utredningen.

Bestämmelsen om olaga hot föreslås utvidgas så att det blir straffbart att hota någon att sprida integritetskränkande bilder eller uppgifter, t.ex. sexfilmer. Hot som är ägnat att framkalla allvarlig oro hos den hotade ska kunna straffas.

Två utvidgningar föreslås när det gäller bestämmelsen ofredande. Ett agerande som når fram till den som ofredas i efterhand ska på ett tydligare sätt kunna straffas och enstaka hatiska och mycket kränkande yttranden som ligger nära hot ska under vissa förhållanden kunna straffas som ofredande.

Straffansvaret för förtal ska gälla den som utpekar någon som brottslig eller lämnar andra nedsättande uppgifter som är ägnade att skada anseendet hos den som uppgiften gäller. Precis som nu ska det vara straffritt att lämna uppgifterna om det var försvarligt. Grovt förtalsbrott ska bedömas utifrån uppgiftens art och sättet för spridningen, t.ex. om och hur spridningen har skett via internet.

– Det har också varit tydligt under utredningens gång att det inte är de grundlagsskyddade medierna med ansvarig utgivare som tar ett ansvar som gör sig skyldiga till överträdelser. Därför är det bra att föreslagen ny straffbestämmelse införs utanför det grundlagsskyddade området. Vi som representerar grundlagsskyddade medier har full förståelse för att något måste ske mot näthatet. Denna utredning har landat i en bra balans mellan skyddet för den personliga integriteten och yttrandefriheten, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

För frågor, kontakta gärna:
Jeanette Gustafsdotter, vd TU, mobil nr 070-624 45 56, e-post: jeanette.gustafsdotter@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.