Idag träffade TU och representanter från de nyhetsmedier som drabbades av överbelastningsattacken i helgen inrikesminister Anders Ygeman samt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Att värna det fria ordet är extra viktigt i den tid vi befinner oss nu. Regeringen har visat att de tar frågan på fullt allvar genom att snabbt inkalla till möte. De som utförde attacken, och de som försvarar eller förringar den, angriper inte bara tryckfriheten utan även demokratin, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU, som även deltog på mötet.

TU önskar att regeringen lägger ett uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om att den ska utreda vart allmänheten vänder sig för fakta och information vid en kris med tanke på det förändrade medielandskapet. Samt om det föranleder åtgärder från staten som omfattar de mediehus vilka inte omfattas av kravet på viktigt meddelande till allmänheten (VMA). MSB:s senaste rapport i frågan är från 2011.

I en förlängning är viktigt att tydliggöra ansvaret mellan säkerhet för landet och ansvaret för medierna att nå ut till allmänheten.

– Det är för tidigt att säga om de fria mediehusen bör erhålla ett stöd från staten eller hur ansvarsfördelningen ska se ut. Men det är ytterst viktigt att detta inleds och att vi har ett löpande erfarenhetsutbyte där även samtal med nätoperatörerna prioriteras, säger Jeanette Gustafsdotter.

– Att allmänheten vänder sig till mediehusens sajter vid en kris visade inte minst gårdagens attack i Bryssel. Enbart Aftonbladet hade 942 847 unika webbläsare mellan klockan nio och tio. Det visar att det i dag är extra viktigt att ta varje försök till attack på det fria ordet på yttersta allvar, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

Jeanette Gustafsdotter
VD TU
08-692 46 90
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.