Att public service-bolagen ska uppfylla sitt uppdrag genom ljud och rörlig bild är ett viktigt besked från public service-kommittén, men det är olyckligt att kommittén inte tydligt definierar hur det ska säkerställas att så också sker. Det säger Tidningsutgivarna i en första kommentar till det utredningsförslag som presenterades i dag.

”Det är positivt att kommittén slår fast att public service-företagen ska ’producera, sända och tillhandahålla program som består av ljud eller rörlig bild’ och inte ’ges ett multimedialt nyhetsuppdrag’. Och att utredare Göran Hägglund med detta tydligt slår fast att public service-företagen inte har i uppdrag att bedriva webbtidning, är en viktig markering”, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

”Vi konstaterar att Sveriges Radio redan i dag klarar att vara återhållsamma med textbaserade nyheter och istället förlitar sig på sin kärnverksamhet ljud. Det är svårt att se varför inte SVT ska ha motsvarande strategi”, säger Johan Taubert.

”Men, och det här är en viktig invändning, utredningen avstår från att tydligt definiera hur textbegränsningarna ska utformas och är därmed på väg att upprepa samma misstag som gjordes inför det nuvarande sändningstillståndet. Utredningen säger inte heller något om hur det ska säkerställas att public service-bolagen respekterar textbegränsningen eller vad konsekvenserna blir om så inte sker.”

Tidningsutgivarna menar att den fortsatta otydligheten riskerar att innebära att Sverige fortsätter att trotsa EU:s statsstödsregler om att inte påverka konkurrensen på oproportionerligt sätt, så som SVT:s webbtidning i dag gör.

”Vi ska nu läsa, utvärdera och göra en juridisk analys av utredningen, och förväntar oss en tydlighet från regeringen om hur de vill utforma de nya sändningstillstånden. Vi hoppas även på konstruktiv dialog med SVT och kommer noga följa hur de agerar. Tar SVT omedelbart intryck av utredningsförslaget och säkerställer att textmängderna minskar och endast kompletterar den rörliga bilden, istället för tvärtom, så är det förstås positivt”, säger Johan Taubert.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.