I samband med bokmässan 2019 lanserade Mediekompass (TU:s projekt riktat till skolorna) tillsammans med Aftonbladet och Mobile Stories skrivtävlingen Unga journalistpriset. Tävlingen, som vänder sig till elever på högstadiet och gymnasiet, syftar till att öka förståelsen för det journalistiska arbetet och främja det egna skrivandet.

Ett stort antal mycket fina texter, som alla utgår från ungdomars perspektiv och verklighet, har kommit in under hösten. Till slut enades juryn om att Rebecka Ax, som läser det samhällsvetenskapliga programmet på VBU-gymnasiet i Ludvika, hade lämnat ett bidrag som stack ut lite extra. Rebecka lyfter i en debattartikel upp frågan om kostnaderna kring att ta studenten. Texten vann på att inte bara ta upp ett aktuellt och för ungdomar verkligt problem, utan även belysa frågan ur flera perspektiv och föreslå lösningar.

Texten publicerades den 30 januari 2020 på Aftonbladets debattsida. I samband med det ställdes frågan vad Rebecka själv önskar sig nu.

– Att ta studenten. Det är den 12 juni. Sedan får man släppa allting.

Länk till artikeln: Hur ska våra pengar räcka till studenten?

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.