Tidningsutgivarna välkomnar dagens väntade beslut i Europaparlamentet om lagpaketen DMA (Digital Markets Act) och DSA (Digital Services Act), som syftar till att säkerställa ökad konkurrens på de europeiska digitala marknaderna respektive reglera vilket ansvar internationella nätplattformar ska ha för användargenererat innehåll.

”Det är bra att det skapas en bättre balans och konkurrens på den digitala marknaden”, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert. ”Nu ställs krav och definieras skyldigheter för de allra största plattformarna med monopolliknande ställning. Det är dock olyckligt att redaktionella medieföretag inte tydligt undantas från plattformarnas villkor. Det betyder en risk för att dubbelprövning av grundlagsskyddat material fortfarande kan ske. Vad skrivningarna innebär i praktiken återstår därför att se.”

”Såväl DMA som DSA är viktiga instrument för att förbättra konkurrensen med nätjättarna, men det är först när dessa faktiskt är i kraft som vi verkligen vet hur viktiga – och om det krävs ytterligare åtgärder”, säger Johan Taubert.

Tidningsutgivarna (TU) har tidigare bland annat uttryckt oro över att lagpaketen ska innehålla krav på samtycke från användarna för plattformar att utforma rekommendationssystem baserat på användarbeteende. Från TU:s sida finns det en farhåga att reglerna skapar incitament för ytterligare bestämmelser för vad som avses med samtycke enligt GDPR och att Kommissionen i sin iver att reglera plattformarna också spiller över på till exempel mediehus och inarbetad betydelse av samtycke.

”Vårt mål nu är att DMA och DSA införs på ett så bra sätt som möjligt i Sverige, bland annat genom dialog med regeringens utredare för analys och implementering”, säger Johan Taubert. ”Rättsakterna ska nu publiceras i EU:s officiella tidning och träder då formellt i kraft. TU återkommer med riktlinjer och råd till våra medlemmar samt fortsätter arbetet med det svenska införandet.”

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.