Vid ett extra regeringssammanträde i dag fattade regeringen beslut om en förordning för det nya mediestödet som ska träda i kraft den 1 januari. Detta efter att EU-kommissionen dagen innan slagit fast att det nya stödet inte bryter mot unionens konkurrensregler.

Förordningen blir publik först på lördag. Av ett informationsdokument på regeringens webbplats framgår dock att de mätbara allmänna villkoren för mediestöd; periodicitet, användarförankring, andel redaktionellt innehåll och andel exklusivt egenproducerat innehåll, kommer att siffersättas i förordningen. Den enda siffersättning som i nuläget är känd är att kravet på användarförankring höjs till 3 000 för regelbundna användare, men kvarstår på 1 500 för betalande prenumeranter. Det tänkta övergångsstödet kommer inte att kräva att definitionen av allmänt nyhetsmedium är uppfyllt. Vidare får mediestödsnämnden prioritera behovet av övergångsstöd för att säkra en ordnad övergång.

– Det här är välkomna besked som visar att regeringen hörsammat en del av den oro som funnits i mediebranschen, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

– Gällande behovsprövningen slår Kulturdepartementet i sitt förklarande underlag fast att beslut ska fattas med hänsyn till behovet av ”nyhetsmediets konkurrenssituation och ekonomiska förutsättningar att långsiktigt bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder”. Det låter bra, men här gäller det verkligen att mediestödsnämnden besitter en god förståelse för mediebranschens affärsmässiga villkor, säger Johan Taubert.

Distributionsstödet är fortsatt rättighetsbaserat medan övriga stöd betalas ut i mån av medel.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.