I en skrivelse till Justitiekanslern uppmanar i dag Tidningsutgivarna JK att överklaga den uppmärksammade domen i Stockholms tingsrätt där en kvinna tilldömts rätt till skadestånd, då svenska staten ansetts ha brutit mot hennes mänskliga rättigheter efter att hon filmats med dold kamera i ett SVT-reportage.

”Domen är oroväckande då den uttryckligen säger att det svenska självreglerande medieetiska systemet är otillräckligt”, säger Tidningsutgivarnas jurist Per Hultengård. ”Vår uppfattning är tvärtom att den svenska ordningen fungerar mycket väl och håller staten på armlängds avstånd från prövning av journalistiska arbetsmetoder.”

I likhet med Utgivarna – den övergripande intresseorganisationen för svenska publicister – anser Tidningsutgivarna att det nu är viktigt att Justitiekanslern överklagar tingsrättsdomen.

”Tingsrätten borde tagit hänsyn till yttrandefrihetsintresset och vägt detta mot kvinnans intressen”, säger Per Hultengård. ”Arbete med dold kamera kan i vissa fall, efter noga överväganden, vara den enda rimliga möjligheten att granska makthavare och blottlägga missförhållanden. Om detta ska hindras av staten så vore det ett betydande ingrepp i pressfriheten.”

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.