Regeringen har i april i sitt mediestödspaket med anledning av coronakrisen anslagit 150 miljoner kronor i så kallat tillfälligt distributionsstöd. Stödet avser främst tryckta dagstidningar, kvällstidningar och gratistidningar.

Regeringens förslag behandlas nu i riksdagen och ett beslut väntas den 17 juni. Myndigheten för press, radio och tv har parallellt påbörjat sitt arbete för att snabbt kunna betala ut stödet så snart riksdagsbeslutet är fattat. Myndigheten räknar med att kunna fatta beslut vid sitt sammanträde den 24 juni.

För att få del av det tillfälliga distributionsstödet krävs en ansökan. Myndigheten har nu aviserat att ansökningsperioden kommer att vara den 15-30 maj.

Myndigheten för press, radio och tv kommer vidare att anordna två webbinarier om stödet och ansökningsprocessen.

Webbinarierna äger rum den 13 maj kl. 11.00-11.50 och den 19 maj kl. 13.00-13.50 och nås via myndighetens sajt.

Närmare information om det tillfälliga distributionsstödet hittar du via denna länk.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.