EU-kommissionen har godkänt det första svenska stödpaketet till medierna och det ”Tillfälliga distributionsstödet” om 150 miljoner kronor för tiden april – juni 2020. Regeringen har beslutat om en förordning om detta stöd.

Mediestödsnämnden kommer nu, efter ansökan, att fördela dessa 150 miljoner kronor till tryckta allmänna nyhetstidningar som kompensation för det bortfall av annonsintäkter som uppkommit till följd av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

För att beräkna stödet för de enskilda tidningarna kommer myndigheten först att summera den distribuerade upplagan för samtliga sökanden som uppfyller förutsättningarna för att kunna få stöd. Därefter kommer myndigheten att beräkna den andel som varje enskild tidning har i stödet utifrån den totala distribuerade upplagan som tidningen har angett. Tidningens stöd beräknas därefter till tidningens andel av stödet multiplicerat med det totala stödbeloppet.

Så här ansöker du

Ansökningsperioden öppnar i dag, den 3 juli, och löper till och med den 10 augusti. Du ansöker via Myndigheten för press, radio och tv:s (MPRT:s) e-tjänst.

Till ansökan ska, förutom utgivningsbevis för tidningen, registreringsbevis för företaget och intyg om att det inte finns några skulder hos kronofogden, inges:

•         blankett för uppgift om annonsintäktsbortfall (ska intygas av revisor)

•         blankett för uppgift om distribuerad upplaga (ska intygas av revisor)

På myndighetens sajt finns allmän information om det tillfälliga mediestödet. Och via denna länk finns anvisningar för ansökan om det tillfälliga mediestödet.

På MPRT:s sajt finns även den presentation som visats vid myndighetens webbinarier.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.