Regeringen har i dag överlämnat sitt förslag till statsbudget för år 2023 till riksdagen.

Press- och mediestödet

Press- och mediestödet består av två delar; drifts- och distributionsstöd (presstöd) och innovations- och utvecklingsstöd, stöd för lokal journalistik, redaktionsstöd (mediestöd) och det s k varannandagsstödet. Alla stödformerna har en gemensam anslagsram.

Anslaget för år 2022 var 1.055.519.000 kr.

För år 2023 föreslås 1.010.519.000 kr, d v s en minskning med 45.000.000 kr (vilket beror på tidigare beslutade anslagsförändringar).

I stort sett blir alltså anslaget till press- och mediestöd för år 2023 oförändrat.

Det framtida mediestödet

Om det framtida mediestödet (fr o m 2024) anges allmänt att förslaget har remitterats och att ”Mediestödsutredningens förslag till ett hållbart mediestöd från 2024 innebär behov av ökade medel under en övergångsperiod för att säkra en ordnad övergång för de nyhetsmedier som har haft presstöd under lång tid. Anslaget för mediestöd ökas därför från 2024”.

I själva budgetförslaget anför regeringen att ”anslaget beräknas öka med 50 000 000 kronor för 2024 för ökade kostnader för att regeringen ska kunna gå vidare med Mediestödsutredningens förslag om nytt stödsystem. Anslaget beräknas vidare öka med 50 000 000 kronor för 2025, 100 000 000 kronor för 2026, 150 000 000 kronor för 2027, 100 000 000 kronor för 2028 och 50 000 000 kronor fr.o.m. 2029 för ett nytt stödsystem”.

Taltidningsstödet

Till taltidningsstöd för år 2023 anslås 48.456.000 kr, vilket innebär en ökning med 600.000 kr.

Public service

Till de tre public service-företagen (SR, SVT och UR) anslås för år 2023 från public service-kontot 9.087 miljarder kronor (varav SVT 5.350 miljarder, SR 3.265 miljarder och UR 472 miljoner kronor. Anslaget innebär en uppräkning med 2 % jämfört med innevarande år.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.