Regeringen har i dag överlämnat sitt förslag till statsbudget för år 2024 till riksdagen.

Mediestödet

Vid utgången av innevarande år upphör det nuvarande presstödet att gälla och ersätts av det föreslagna mediestödet.

Anslaget för år 2023 var 1 010 519 000 kronor.

För år 2024 föreslås ett anslag om 1 017 119 000 kronor dv s en sammanlagd ökning med 6 600 000 kronor.

(I det beloppet ligger dels, en minskning med 43 400 000 kronor avseende det s k varannandagsstödet, dels en ökning med 50 000 000 kronor för införandet av det nya mediestödet).

Vad gäller kostnader för det nya mediestödet under kommande år, så anger regeringen att anslaget beräknas öka med 50 miljoner kronor för år 2025, 100 miljoner kronor för år 2026, 150 miljoner kronor för år 2027, 100 miljoner kronor för år 2028 och 50 miljoner kronor för år 2029.

För perioden 2024-2029 innebär det alltså en sammanlagd ökning med 450 miljoner kronor, vilket är 134 miljoner kronor mer än vad som angavs i Mediestödsutredningen, där behovet av extra medel beräknades till 316 miljoner kronor.

Taltidningsstödet

Till taltidningsstöd för år 2024 anslås 51.456.000 kronor, vilket innebär en ökning med 3 miljoner kronor.

Samtidigt föreslås en breddad inriktning av taltidningsverksamheten på så sätt att den inte längre bara ska avse en rätt för personer med syn- eller läsnedsättning att ta del av dagstidningar utan av ”textbaserade allmänna nyhetsmedier och tidskrifter med fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik”.

MPRT byter namn till Mediemyndigheten

I samband med att Statens Medieråd den 1 januari 2024 inordnas i Myndigheten för press, radio och tv (MPRT), så ändras myndighetens (MPRT:s) namn till ”Mediemyndigheten”.

Public service

Till de tre public service-företagen (SVT, SR och UR) sker den årliga uppräkningen av anslaget med två procent.

Det innebär att det för år 2024 från public service-kontot anslås sammanlagt 9 269 400 000 kronor, varav SVT 5 456 800 000 kronor, SR 3 331 800 kronor och UR 481 800 000 kronor.

Vänliga hälsningar

TU

Johan Taubert                                                   Per Hultengård

VD                                                                        Jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.