EU-kommissionen har under sommaren meddelat att man nu godkänner det svenska presstödssystemet. Det sker efter de ändringar som Sverige genomfört för att undvika vad EU-kommissionen tidigare ansåg vara en oproportionerlig snedvridning av konkurrensen gentemot medier som inte omfattas av presstödssystemet.
Kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken, Joaquín Almunia, sade i en kommentar till beslutet om att godkänna presstödssystemet:

”Trots den senaste tidens utveckling av online-nyheter, är traditionella tidningar fortfarande viktiga för mediemångfalden och den kulturella, demokratiska och offentliga debatten i Europa. Att driva en tidning är emellertid också en kommersiell verksamhet och kommissionen har ett ansvar för att förhindra otillbörlig snedvridning av konkurrens och handel till följd av offentliga subventioner. Jag är övertygad om att vi i detta fall har funnit en lösning med rätt balans mellan dessa två, lika berättigade, mål.”

Beskedet från EU-kommissionen innebär att det tidigare i år fattade riksdagsbeslutet om nya presstödsregler – som var villkorat av kommissionens godkännande – kan träda i kraft som planerat den 1 januari 2011.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.