Regeringen har beslutat att ge Presstödsnämnden i uppdrag att ta fram förslag för ett innovationsstöd för den tryckta dagspressen. Syftet med stödet är att ge förutsättningar för en långsiktig utveckling av elektroniska publiceringstjänster.
I uppdragsbeskrivningen anger regeringen att Presstödsnämnden ska utgå från det förslag till ”omställningsstöd” som Presstödskommittén lämnade.

Tanken med stödet är att ge tryckta dagstidningar förutsättningar att ”utveckla långsiktigt bärkraftiga elektroniska publiceringstjänster med nyhets- och opinionsmaterial av hög kvalitet”.

Som exempel anges:
• Redaktionell innehållsutveckling i digitala kanaler
• Utveckling och innovationer avseende digital publicering, spridning och konsumtion av dagstidningens innehåll,
• Utveckling av digitala affärsmodeller.

Innovationsstödet ska fördelas av Presstödsnämnden efter särskild ansökan och är beroende av vilka medel som finns tillgängliga inom det nuvarande presstödsanslaget, d v s de medel som inte tagits i anspråk för detta anslag.

Vad som skiljer sig från Presstödskommitténs förslag är att det tilltänkta innovationsstödet inte ska begränsas till vare sig prenumererade dagstidningar eller presstödsmottagande dagstidningar.

M a o kommer fler att kunna söka innovationsstöd än presstöd, vilket också kan påverka omfattningen av vilka medel som finns att fördela.
Presstödsnämnden ska redovisa sina förslag enligt uppdraget senast den 15 maj 2015.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.