Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har nu meddelat sina föreskrifter om mediestöd. Föreskrifterna börjar gälla den 1 mars 2019. (Och inte den 1 februari som tidigare var planerat.)

TU yttrade sig över det tidigare förslaget om föreskrifter, vilket nu föranlett vissa förändringar. Bland dessa kan nämnas att vid fördelning av stöd för lokal journalistik ”ska särskilt lokal närvaro” och ”särskilt omfattningen av den lokala granskningen och samhällsbevakningen” beaktas. Det har också tydliggjorts att stöd för lokal journalistik kan ges till den som ”bibehåller” journalistisk bevakning – och inte bara den som startar och utökar en sådan bevakning. Otydligheter i fråga om ansvarig utgivare har också tagits bort.

Föreskrifterna kan hämtas här (pdf) >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.