TU har yttrat sig över det förslag till föreskrifter för det kommande mediestödet som tagits fram av Myndigheten för press, radio och TV. I yttrandet välkomnar TU en del av föreskrifterna, men kritiserar flera av dem dels i formuleringar och detaljer, dels för att de är otydliga och saknar den förutsebarhet som måste krävas.

Läs yttrandet i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.