Stödpaket två – redaktionsstödet

Myndigheten för Press, radio och tv (MPRT) har nu meddelat förutsättningarna för regeringens andra stödpaket, det så kallade redaktionsstödet, i anledning av covid-19 (de 500 miljoner kr) avseende år 2020.

TU har tidigare informerat om de formella förutsättningarna enligt regeringens mediestödsförordning för att kunna ansöka om stödet. Du hittar dessa upplysningar på TU:s sajt.

Ansökningsperiod

MPRT kommer att ha en ansökningsperiod öppen för redaktionsstödet avseende år 2020 under tiden 15 september – 15 oktober 2020. Ansökan görs via e-tjänsten på myndighetens webbplats.

Vissa underlag kan förberedas redan nu:

Mätning av krav 

När det gäller kraven på hög regelbundenhet, god användarförankring, andel redaktionellt innehåll och exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll ska en teknisk mätning göras. Redovisningen ska utgå från förhållandena under 2019. Information om hur detta ska göras framgår av myndighetens anvisningar för teknisk redovisning. Observera att den som under 2020 redan lämnat i en mätning i samband med ansökan om stöd för lokal journalistik eller innovations- och utvecklingsstöd inte behöver göra detta på nytt.

Uppgifter om redaktionella kostnader
Underlaget för beräkningen av redaktionsstöd kommer att baseras på redaktionella kostnader under år 2019. MPRT kommer att tillhandahålla en blankett som ska användas för detta och en mall för en revisorsrapport.
Uppgifter om totala kostnader för utgivningen under 2019
Eftersom stödet får uppgå till max 75 procent av kostnaderna för utgivningen kommer även de totala rörelsekostnaderna att begäras in. Observera att i den nivån räknas in även andra press- och mediestöd som erhållits under året.
Bilagor

Till ansökan ska också lämnas bilagda dokument som får vara högst tre månader gamla:

  • utgivningsbevis eller uppgift om ansvarig utgivare,
  • registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande som visar vem som tecknar den sökandes firma,
  • utdrag eller intyg som visar att den sökande inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten.
Webbinarier

MPRT avser preliminärt att hålla två webbinarier där information om ansökningsomgången kommer att lämnas och där det finns möjlighet att ställa frågor. Webbinarierna nås via myndighetens webbplats.

  • 3 september, kl. 11.00–11.45
  • 8 september, kl. 11.00–11.45

MPRT kommer inte ha möjlighet att meddela några egna föreskrifter för år 2020 avseende redaktionsstödet. Stödet utges vidare i mån av tillgängliga medel, det vill säga så långt de anslagna 500 miljoner kr räcker till.

Gränsen på 55 procent för driftsstödet återinförs från och med 1 oktober 2020

I samband med det första krispaketet slopades – tillfälligt – kravet på 55 procent eget redaktionellt innehåll för att få driftsstöd. I och med att driftsstödet samtidigt betalades ut i en klump för resten av 2020 fanns skäl att tro att 55 procentsregelns slopande gällde samma tidsperiod. Detta är inte fallet.

TU vill därför uppmärksamma medlemsföretagen på att den slopade 55 procentgränsen bara gäller till och med 30 september 2020. Därefter återinförs, som förutsättning för driftsstöd, kravet på 55 procent eget redaktionellt innehåll.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.