Riksdagsbeslut om presstödet – och grönt ljus från EU

dec 4, 2015 | Presstöd | 0 Kommentarer

Riksdagen har nu beslutat om presstödet i budgetpropositionen för år 2016 genom att anta konstitutionsutskottets (KU:s) betänkande.

Besluten följer förslagen i budgetpropositionen och innebär i korthet (här en utförligare redovisning):

  • Till drifts- och distributionsstöd anslås oförändrat belopp för år 2016, d v s 567.119.000 kronor.
  • Storstadstidningsstödet slopas fr o m 2017.
  • En ny stödtrappa införs för hög- och medelfrekventa tidningar (3-7 nummer/vecka).
  • Ett maximitak för driftsstödet sätts till 40 miljoner kronor
  • För lågfrekventa tidningar (1-2 nummer/vecka) införs två nya nivåer i den befintliga stödtrappan (vid 4.000 och 6.000 exemplar).
  • Ett nytt utvecklingsstöd införs under 2016 för tryckta allmänna nyhetstidningar, d v s inte bara tidningar som kan få driftsstöd.
  • För tvådagarstidningar höjs stödbeloppen med 10 procent.
  • I fråga om endagarstidningarna erinrar riksdagen om att den vid behandlingen av presstödspropositionen i våras tillkännagav för regeringen att den inom ramen för det befintliga driftsstödsanslaget skulle öka driftsstödet för såväl en- som tvådagarstidningar. Man konstaterar att budgetpropositionen endast innehåller en höjning för tvådagarstidningar och att ”tillkännagivandet därmed inte är tillgodosett fullt ut”. Uttalandet innebär alltså en erinran om att fullgöra det förra riksdagsbeslutet.
  • Reklamskatten sänks med 20 miljoner kronor fr o m 2017 och med ytterligare 20 miljoner kronor fr o m år 2019.

Slutligen har nu också EU-kommissionen meddelat att man godkänner förändringarna av presstödsreglerna fram t o m 2019.

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.