Den förtida driftsstödsutbetalningen

I regeringens vårbudget föreslogs, som ett led i stödpaketen under coronakrisen, bland annat att beslutat driftsstöd för år 2020 i sin helhet ska utbetalas i förtid (i stället för med 1/12 del av stödet varje månad).

För att påskynda riksdagsbehandlingen bröts denna fråga ut ur vårbudgeten och har behandlats i ett särskilt betänkande hos konstitutionsutskottet (KU).

KU är helt enigt i sitt beslut om att godkänna regeringens förslag och i dag har riksdagen i ett beslut antagit KU:s betänkande: https://data.riksdagen.se/fil/9FCB5000-ECF0-48C9-BC87-1B86476E073F.

Riksdagsbehandlingen är därmed klar. Enligt vad TU erfar kommer utbetalningen att kunna ske inom cirka 14 dagar. Någon särskild ansökan behövs inte.

55-procentsregeln

Riksdagsbeslutet innebär även att kravet på 55 procent eget redaktionellt material tillfälligt slopas under resten av 2020. Det finns dock ännu inte något datum från och med när detta börjar gälla.

Ansökningsperioden för det tillfälliga distributionsstödet försenad

I regeringens vårbudget fanns även ett anslag om 150 miljoner kronor i så kallat tillfälligt driftsstöd till tryckta dagstidningar, kvällstidningar och gratistidningar. Där väntas riksdagsbeslut den 17 juni.

Myndigheten för press, radio och tv aviserade tidigare att ansökningsperioden för det tillfälliga driftsstödet skulle vara den 15-30 maj. Myndigheten meddelar dock att startdatum har försenats på grund av att myndigheten ”ännu inte fått information från regeringen som för en dialog med EU-kommissionen”.

Nytt datum meddelas så snart man vet mer. Håll utkik på myndighetens webbplats: https://www.mprt.se/sv/stod-till-medier/tillfalligt-distributionsstod/.

Det webbinarium som myndigheten skulle ha hållit den 13 maj är följaktligen också inställt.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.