TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över rapporten ”Distributionsstöd av nyhetstidningar i hela landet” från Myndigheten för Press Radio och TV (MPRT).

Sammanfattning

  • TU kritiserar den politiska hanteringen av PostNords övergång till ”varannandagsutdelning”.
  • TU tillstyrker förslaget om ett särskilt stöd om 14,50 kronor per postdistribuerat exemplar (som trappas ner under de två sista åren, beroende på den omprövning som ska göras under år 2023.).
  • En del av TU:s medlemsföretag har dock – inför hoten från PostNord och osäkerheten om den framtida distributionen – under år 2020 tvingats utreda och delvis övergå till utbyggda (och kostsamma) samdistributionsalternativ för att säkerställa prenumeranternas tillgång till en daglig tidning.

Den föreslagna ersättningen bör därför inte avgränsas till ”områden där samdistribution inte erbjöds under år 2020”, utan retroaktivt baseras på ”områden där samdistribution inte erbjöds senast under 2019”.

Remissyttrandet i sin helhet finns här.

Mer info:

Thomas Mattsson: thomas.mattsson@tu.se och 070-728 82 53

Per Hultengård: per.hultengard@tu.se och 070-815 75 29

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.