Regeringen har i dag överlämnat sitt förslag till statsbudget för år 2013. I det följande redovisas budgetpropositionens innehåll vad avser presstöd, taltidningsstöd, reklamskatt m m.

Presstödet
Till drifts- och distributionsstöd år 2013 anslås 567.119.000 kronor, vilket innebär ett oförändrat belopp jämfört med 2012. Anslagen för åren 2014, 2015 och 2016 beräknas ligga på samma nivå.

Taltidningsstödet
Till taltidningsstöd för år 2013 anslås 113.456.000 kronor, vilket innebär ett oförändrat belopp jämfört med föregående år. Regeringen föreslår också att det utredningsförslag som tidigare lagts fram om ett nytt system för att framställa, distribuera och konsumera taltidningar ska genomföras.

Förslaget innebär en övergång till talsyntes och distribution via Internet.

Reklamskatt
I fråga om reklamskatten upprepar regeringen vad den skrivit i tidigare års budgetpropositioner. Regeringen erinrar sig sålunda att riksdagen redan 2002 uttalade att reklamskatten bör avskaffas, att regeringen själv i såväl 2010, 2011 och 2012 års budgetpropositioner anfört att den resterande reklamskatten bör avskaffas, men att det inte funnits förutsättningar att finansiera detta.

Även i årets budgetberedning uppger regeringen att den ska ha prövat frågan om reklamskattens avskaffande och upprepar att den anser att den resterande reklamskatten bör avskaffas. Inte heller denna gång är dock regeringen beredd att verkställa detta i praktiken.

Regeringen anför:
”Regeringen har dock, med hänsyn till osäkerheten i den ekonomiska situationen, fortsatt att prioritera skatteändringar som på såväl kort som lång sikt stärker sysselsättningen före ytterligare sänkning av reklamskatten.”

För ytterligare information kontakta:
Per Hultengård. per.hultengard@tu.se, 0708-15 75 29.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.