Regeringen har överlämnat sitt förslag till statsbudget för år 2014. Till drifts- och distributionsstöd anslås 567.119.000 kronor, vilket innebär ett oförändrat belopp jämfört med 2013. Anslagen för åren 2015 och 2016 beräknas ligga på samma nivå.

Vad gäller reklamskatten påstår regeringen att den prövat frågan ett avskaffande i årets budgetberedning och upprepar att den anser att reklamskatten bör avskaffas – men gör det ändå inte.

Regeringen anför att den ”mot bakgrund av den ekonomiska situationen och de utmaningar svensk samhällsekonomi står inför, fortsatt att prioritera andra skatteändringar före ytterligare sänkningar eller avskaffande av reklamskatten”.

Jag har gjort följande kommentar vad gäller reklamskatten:

– Jag är enormt besviken över att regeringen än en gång prioriterar bort avskaffandet av reklamskatten. Presstödsutredningen har just – i bred partipolitisk enighet – konstaterat att detta är ”en av de viktigaste frågor där åtgärder på kort sikt kan vidtas för att förbättra nyhetsförmedlingens situation”.

– Det är en ynkedom att regeringen – väl medveten om dagspressens situation – väljer att upprätthålla denna betungande, djupt orättfärdiga och konkurrenssnedvridande skatt.

TU

Per Hultengård

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.