TU har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och anför bl a  följande.

I promemorian föreslås att reklamskattesatsen fr o m år 2017 sänks från 3 till 2,5 procent för periodiska publikationer och att gränsen för återbetalning av reklamskatt höjs från 50 till 75 miljoner kronor i skattepliktig omsättning. För öviga skattskyldiga reklambärare (annonsblad m m) föreslås att skattesatsen sänks från 8 till 7,65 procent.

TU välkomnar förslaget om att ytterligare sänka reklamskatten, men framhåller att reklamskatten inte behöver avskaffas i ytterligare steg utan nu definitivt bör avskaffas helt.

Läs hela yttrandet här.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.