TU har kontrollerat om insamlingsannonser från hjälporganisationer är befriade från reklamskatt. Skatteverkets punktskatteenhet har gett svaret är att det i reklamskattelagen inte finns något undantag för insamlingsannonser i dagstidningar.

Detta gäller även om annonsutrymmet upplåtits utan ersättning. Då bestäms beskattningsvärdet utifrån tidningens annonstaxa med avdrag för den högsta rabatt som normalt lämnas till en utomstående kund. Om någon särskild annonstaxa inte finns ska värdet beräknas på ett sådant sätt att det svarar mot ”skälig ersättning”.

Detta är ett förhållande som känns stötande och TU kommer att uppmärksamma finansdepartementet på saken.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.