Regeringen föreslår i en promemoria att ytterligare steg ska tas i avskaffandet av reklamskatten (något som aviserades redan i förra höstens budgetproposition).

Konkret innebär detta att reklamskattesatsen fr o m 2017 föreslås bli sänkt från 3 procent till 2,5 procent för annonser i tidningar och tidskrifter m m (”periodiska publikationer”). Dessutom höjs gränsen för att betala reklamskatt från en ”skattepliktig omsättning” (= årliga annonsintäkter per publikation) från 50 till 75 miljoner kronor.

Fr o m 2019 sänks reklamskattesatsen för ”periodiska publikationer” från 2,5 procent till 1 procent.

TU välkomnar dessa besked med det tillägget att det nu rör sig om så begränsade belopp att det kanske hade varit enklare att helt avskaffa reklamskatten på en gång.

Regeringens förslag kommer att remissbehandlas under våren. TU ingår bland remissinstanserna. Det kan sedan förväntas att förslagen återkommer i budgetpropositionen för år 2017.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.