Opinion

TU arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. TU kämpar för den svenska tryck- och yttrandefriheten och påverkar politiker och allmänhet i frågor som är av avgörande betydelse för mediebranschen – och därmed för vår demokrati.  Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare. Här kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor.

Våra pressmeddelanden finns här.

Remissvar avseende ny terroristlag

TU tillstyrker att de nuvarande regleringarna av terroristbrott samlas i en ny terrorisrbrottslag, är fortsatt kritiskt till utformningen av förbudet mot samröre med terroristorganisation då det riskerar att även omfatta journalisters arbete och avstyrker förslaget om en utvidgning av brottet om utbildning för terrorism.

läs mer

Remissvar gällande EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder

TU avstyrker förslagen om en ny bestämmelse med absolut sekretess och förordar att en bestämmelse med en skadeprövning och att inskränka meddelarfriheten i sitt remissvar på promemorian ”Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan”.

läs mer

Opinion

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, tf vd och jurist
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest