Under valnatten utsattes såväl Valmyndighetens sajt val.se som en rad svenska nyhetssajter för cyberattacker som stundtals gjorde dem svåra eller omöjliga att nå. Attackerna kunde hanteras genom välfungerande system och rutiner, och inte i något fall innebar de att falsk eller felaktig information spreds till allmänheten.

Inte desto mindre är attackerna en allvarlig påminnelse om att destruktiva krafter har intresse av att störa och sabotera det fria ordet och vår demokrati, genom att förhindra nyhetsrapportering och åsiktsbildning.

Det här kommer dessvärre inte som en överraskning. På nyhetsredaktioner världen över – även i Sverige – utsätts journalister, chefer och ansvariga utgivare för hat och hot, våld och cyberangrepp. Bakom detta ligger främmande makt och inhemska kriminella, vanliga medborgare och i vissa fall rent av folkvalda politiker. Det angreppen har gemensamt är att de handlar om något mycket mer än ogenomtänkta impulshandlingar. De är i själva verket hot mot själva demokratin.

Om inte medier får granska makten och avslöja missförhållanden utan att riskera repressalier får vi ett tystare, räddare och mer slutet samhälle. Vi som värnar det fria ordet måste idka demokratiskt självförsvar, stå upp för fri nyhetsrapportering och åsiktsbildning – och ständigt se till att ha beredskap för att stå emot när nya former av hot uppstår.

Det som drabbade Valmyndigheten och de svenska nyhetssajterna under valnatten var så kallade överbelastningsattacker, även kallade DDoS-attacker, där ett stort antal datorer på samma gång överöser en webbplats eller annan server med anrop tills dess kapacitet inte räcker till och slutar fungera.

Detta är bara en av många, mer eller mindre sofistikerade, typer av cyberhot. Tekniken utvecklas i takt med den destruktiva uppfinningsrikedomen hos de som vill orsaka skada. På medieföretag, myndigheter och brottsbekämpande instanser följs utvecklingen noga för att ta fram nya system och rutiner att agera på dessa förändringar.

Inför valet bjöd Myndigheten för psykologiskt försvar in företrädare för den svenska mediebranschen till möten, där även Valmyndigheten och olika ledande techbolag deltog. Tillsammans utbytte vi erfarenheter och gav varandra en bild av hotläget. Detta var ett gott initiativ som lär behöva uppföljning. Attackerna under valnatten visar att hoten mot journalistiken och demokratin ser ut att fortsätta.

Johan Taubert
vd, Tidningsutgivarna

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.