Regeringen har nu ett ypperligt tillfälle för att verka för en snabb ändring av EU:s momsdirektiv för att säkerställa medborgarnas tillgänglighet till nyheter – inte minst på landsbygden.

Det är nu det händer – om det händer. Och ansvaret för att det ska hända vilar tungt på den svenska regeringen. Och ansvaret om det inte händer blir ännu tyngre.

Låt oss ta det från början: EU:s momsdirektiv säger att medlemsstaterna får tillämpa en reducerad mervärdesskattesats för ”varor” som tidningar och böcker. Det gör de flesta medlemsstater, däribland Sverige, har en reducerad moms om 6 procent.

Kruxet är bara att det här skrevs i en inte särskilt digital tidsålder (1991) och att digitala tidningar, tidningssajter och böcker enligt momsdirektivet inte anses som ”varor” utan som ”tjänster” – och då är det full moms (25 procent) som gäller.

Moms begränsar tillgänglighet

Det här borde det ha blivit ändring på för länge sedan. Det finns goda skäl för en reducerad moms; staten ska inte med beskattning begränsa medborgarnas tillgänglighet till nyheter och information från ansvarstagande medier med synliga ansvariga utgivare; redan där en viktig gränsdragning man kan göra.

Och det säger sig självt att om man anser att det finns motiv för en reducerad moms på tryckta medier, så måste samma motiv göra sig gällande också för digitala tidningar, tidningssajter och böcker.

Kommissionen flaggar för teknikneutralitet

Och det är nu det händer! EU-kommissionen har tidigare i år i sin ”VAT Action Plan” och i en särskild remiss till alla berörda intressenter flaggat för att ändra direktivet och göra det teknikneutralt. Ett förslag väntas i slutet av november.

Men ska det bli något substantiellt av det här krävs ett aktivt engagemang från medlemsstaterna. Och det är här det brister från svensk sida.

Visst, vi har riksdagsbeslut sedan flera år tillbaka om att regeringen ska verka för ”lika moms på likartade produkter” och det brukar regeringen – till intet förpliktande – upprepa när frågan ställs.

Norge föregångsland

Men, åter igen, det är nu det händer – och då vill vi att den svenska regeringen går i främsta ledet! I Norge har man slopat momsen på både digitala och tryckta nyheter. Det har lett till påtagliga resultat. Hos lokaltidningskoncernen Amedia har till exempel antalet digitala prenumeranter ökat starkt. Koncernens ledning berättade nu i november att norska regeringens beslut i fjol att införa samma momsregler för tryckta och digitala nyheter varit ett viktigt, rent av avgörande bidrag till den omställningen som lokalpressen nu genomgår. Det har enligt ledningen blivit lättare och mer attraktivt att använda sig av tidningarnas digitala tjänster. Momsändringen har dessutom inneburit värdefulla intäkter som hjälper nyhetsmedierna att nå det mål det talas om i den nyligen presenterade svenska Medieutredningen. Målet om journalistisk granskning över hela landet och så få journalistiskt vita fläckar som möjligt.

Upp till bevis för regeringen

Vi förväntar oss därför – här och nu – att inte bara kulturminister Alice Bah Kunkhe utan särskilt finansminister Magdalena Andersson – kanske till och med statsminister Stefan Löfven – tydligt och publikt och inte inlindat i fraser nu uttalar att den svenska regeringen aktivt kommer att verka för

  1. att momsdirektivet ändras, så att medlemsstaterna kan tillämpa en reducerad moms för digitala tidningar, tidningssajter och böcker
  2. att regeringen därefter genomför detta i den svenska momslagstiftningen

Svårare än så är det inte!

Digitalmomsen största hindret

De svenska kommersiella medierna befinner sig i en tuff omställningsfas. Den är tuff inte bara för tidningarna och för deras medarbetare, utan framför allt för de medborgare de är till för och som märker av detta till exempel i den lokala bevakningen.

Härom veckan lämnade alltså Medieutredningen över sitt slutbetänkande med flera intressanta och tänkvärda förslag, bland annat om ett framtida mediestöd. Men att omsätta de förslagen i praktiken tar tid.

Under tiden kan regeringen dock undanröja hinder. Digitalmomsen är det i särklass största hindret. Det är en konkret och högaktuell fråga och där kan regeringen visa handlingskraft – här och nu.

Dags att sjunga ut!

Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige
Per Hultengård, chefsjurist TU – Medier i Sverige

Debattartikeln är först publicerad av Altinget den 14 nov 2016.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.