Publicister bör bejaka utvecklingen av öppna ­plattformar och undvika att låsa sig vid enskilda leverantörer. Varken Google, Facebook eller Apple har en oinskränkt makt, skriver Anna Serner och Per Hultengård på Tidningsutgivarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 31 januari 2011.
Inskränker Apple den ansvarige utgivarens rätt när man vägrar sprida sex och naket innehåll från sin App Store? Censur tycker somliga (SvD 4/1), andra inte (SvD 12/1).

Censur är ett missbrukat ord. De mest indignerade inläggen mot Apple påminner om dem som upprörda hojtar censur när deras artikelkommentarer tas bort eller inte publiceras på tidningssajterna.

Yttrandefriheten är primärt en rätt för den enskilde mot staten och inte en rätt för enskilda i relation till varandra. Den innebär en rätt att få yttra sig utan att hindras av stat och myndigheter. Däremot är den inte en rättighet att få bli publicerad var man vill.

Det ändrar dock inte på att Apple utan tvekan har ett mycket starkt varumärke och just nu en dominerande ställning som de utnyttjar. Det kan man självklart ha åsikter om.

I tryckfrihetsförordningen har man valt att i vissa sammanhang skydda även distributionen. Där föreskrivs uttryckligen att inte heller allmän trafikanstalt (till exempel Posten) får ställa upp några särskilda villkor för distributionen på grund av skriftens innehåll. Det var ett sätt att säkerställa distributionen i en tid då Postverket hade monopol på postbefordran av till exempel tidningar och tidskrifter.

Har Apple den ställningen i dag? Knappast. För en ansvarig utgivare är det problematiskt om denne inte fullt ut förfogar över sin publicering. Men om man frivilligt avhänder sig den kontrollen, till exempel i ett avtal med en distributör, får man antingen acceptera detta eller säga upp avtalet. Viktigt att tänka på, inte minst för dem som ännu inte finns i App Store.

Att enskilda företag tar på sig rollen som globala moralpoliser kan hämma utvecklingen av nytt innehåll och nya medieformat. På sikt kan det också hota åsiktsmångfalden om allt mer makt över innehållet på digitala plattformar hamnar hos ett fåtal multinationella jättar.

Men varken Google, Facebook eller Apple har en oinskränkt makt. En stor del av makten har vi själva i vår roll som konsumenter. Vi tror och hoppas att marknaden själv kan lösa dessa problem .

För publicister är det en utmaning att aktivt underlätta den här utvecklingen. Genom en öppen diskussion och en kritisk granskning av marknadens aktörer. Men också genom att undvika att låsa sig vid enskilda leverantörer och att bejaka utvecklingen av öppna plattformar. För bättre konkurrens och mindre dominans.

Anna Serner, Per Hultengård

Anna Serner är vd för Tidningsutgivarna (TU), Per Hultengård är TU:s chefsjurist.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.