I en debattartikel i Dagens Industri skriver företrädare för Tidningsutgivarna och Journalistförbundet om den av regeringen hastigt påkomna elstöds-sekretessen och de taffliga försöken till express-beredning av denna inför julledigheterna.

Gott Nytt år – med bakläxa om sekretessen!

Och det hände sig inför julhelgerna att det blev bråttom i Regeringskansliet. Det hade lovats el-stöd till både enskilda som företag redan i november, men det gick ju inte att genomföra på en gång, inte minst med tanke på den tid det krävde med utredningar och remiss och propositioner och motionstider och riksdagsbeslut och ikraftträdande.

Det ska man ha respekt för, kanske borde man ha insett och tänkt på det innan löftesgivandena.

Ändå blev det fort och fel.

För det var ju inte bara el-stödet som sådant det handlade om.

I början av december fick vi på Journalistförbundet och Tidningsutgivarna ett förslag om elstöds-sekretess, d v s om att det skulle hemlighållas uppgifter om alla de landets medborgare som skulle få el-stöd, på remiss. Förslaget kom med en veckas remisstid, för bråttom var det ju!

Från både Journalistförbundet och TU svarade vi bestämt nej – det här är rimligen offentliga och harmlösa uppgifter – om än med reservation för undantagsfall. Och vi kritiserade remisstiden. Det gjorde även en tung remissinstans som Justitiekanslern.

En dryg vecka senare fick vi en ny remiss. Då handlade det om att det i vissa fall även skulle kunna behövas sekretess för ID-uppgifter om el-säkerhetsanläggningar.

Så då blev det en ny snabbrunda på remiss – skickades ut en fredagskväll (16/12) kl 19.00 med krav på svar måndagen (19/12) därpå kl 12.00.

Vi sade nej även då, dels i sakfrågan, men framför allt på grund av den bristfälliga beredningen.

Begränsningar av offentligheten måste övervägas noga och ha stöd i grundlag. Det kräver eftertanke. Det är inget man hafsar över med en remisstid på en vecka eller över en helg.

Och så (30/12) kom Lagrådets tydliga yttrande. Om att så här får det inte gå till.

”Enligt Lagrådets uppfattning har beredningskravet enligt 7 kap. 2 § regeringsformen inte uppfyllts. Lagrådsremissen kan av det skälet inte ligga till grund för lagstiftning.”

Mera rakt på sak än så kan det inte uttryckas. Skäms och bakläxa med andra ord!

Offentlighetsprincipen är en grundpelare i vårt öppna samhälle.

Det är inget man kan rafsa över i ett lagstiftningssammanhang som vore det någon sorts parkeringsföreskrift som stod i vägen.

Regeringen bör här ta till sig av Lagrådets kritik.

Och även stillsamt konstatera att någon grund för sekretess fanns det väl egentligen inte heller.

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet
Tove Carlén, förbundsjurist Journalistförbundet
Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna
Per Hultengård, jurist Tidningsutgivarna

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.