Många svenska tidningar har redan förlorat stora belopp och nu befarar mediehusen att deras intäkter kommer att falla än mer, skriver företrädare för branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

Efterfrågan på journalistik har sällan varit större. Samtidigt tvingas flera tidningar att permittera journalister och annonssäljare för att sänka sina kostnader. Orsaken till permitteringarna är att annonsintäkterna sjunker snabbt och det som en följd av det nya coronavirusets spridning i samhället.

Den granskande journalistik som nu behövs mer än någonsin riskerar att upphöra. Därför uppmanar branschorganisationen TU – Medier i Sverige regering och riksdag att snabbt fatta beslut som gör det enklare för branschen att ta sig igenom coronakrisen.

Annonsintäkter är den viktigaste eller näst viktigaste intäktskällan för landets alla tidningar. Minskar annonsintäkterna minskar också de resurser redaktionerna kan investera i sin granskande journalistik, närvaron vid möten i kommunfullmäktige, genomgång av allmänna handlingar och bevakningen av kultur- och föreningslivet. Redan nu kan vi se att tidningar på flera orter i landet tvingats till permitteringar.

Enligt en enkät TU genomfört bland Sveriges tidningar har många av dessa redan förlorat stora belopp på inställda annonskampanjer och stoppad handel. Och nu befarar mediehusen att deras intäkter kommer att falla än mer.

Fyra av de elva mediehus som deltog i enkäten uppskattar att deras annonsintäkter i det närmaste kommer att halveras under april, jämfört med samma månad i fjol. För två av mediehusen är prognosen än svartare. De spår att tappet kommer att överstiga 50 procent. För ett par av dem verkar minskningen hamna lite under 30 procent.

För att snabbt mildra coronakrisens effekter och stärka svensk journalistik på både kort och lång sikt föreslår TU:

1. Att staten bidrar med ett lönestöd för definierade yrkesgrupper som måste fullgöra sitt arbete med informationssyfte. Alternativt föreslår TU att nyhetstidningar undantas från arbetsgivargift under coronakrisen.

2. Ett kvalificerat momsundantag – att tidningarna, i tryckt och digital form, undantas från mervärdesbeskattning, men med bibehållen avdragsrätt.

3. Ett förstärkt press- och mediestöd genom att:
a) beslutat driftsstöd för 2020 snarast betalas ut i sin helhet för att stärka företagens likviditet,
b) en tredubbling av distributionsstödet,
c) en fördubbling av anslaget till stöd för lokal journalistik och en höjning av takbeloppet för att säkerställa en fortsatt journalistisk närvaro i svagt bevakade områden samt en förlängning av den pågående ansökningsperioden för stöd till lokal journalistik och en förstärkning av resurserna hos Mediestödsnämnden,
d) en sänkning av kravet på minst 55 procent unikt innehåll för andratidningar för att möjliggöra ökad effektivitet i nyttjandet av allmänt innehåll, med syfte att frigöra resurser för ökad mångfald inom opinionsjournalistik.

4. TU hemställer om att regeringen beslutar att genomförandet av den tidigare beslutade returpappersförordningen skjuts upp eller helst avskaffas helt.

Och det är beslut som inte kan vänta. Även här är det allvar nu.

Victoria Svanberg, ordförande TU och delägare i NWT-koncernen
Jan Fager, tf vd TU

Fotnot: Enkäten genomfördes via webben 26-27 mars 2020 bland tretton av Sveriges största mediehus. Elva mediehus som ger ut tryckta och digitala storstads-, landsorts- och gratistidningar besvarade enkäten.

Ovanstående debattartikel har i olika utföranden publicerats i tidningar som Östgöta-Correspondenten, Vestmanlands Läns Tidning och Nya Wermlands-Tidningen.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.