För att pressen och andra medier ska kunna informera, granska och vara öppna för debatt måste de ha särskilda fri- och rättigheter. Dessvärre är pressfriheten hårt ansatt i dag. Vissa politiska rörelser arbetar aktivt för att demonisera och försvaga medierna, skriver Jeanette Gustafsdotter, vd för TU – Medier i Sverige.

Tycker du att det är viktigt att skolan fungerar? Att missförhållanden i vården avslöjas och att du får veta om någon fifflar med dina skattepengar? Att du har möjlighet att uttrycka din åsikt? Då tycker du att pressfrihet är viktigt.

Grunden för pressfriheten är att det ska vara möjligt att debattera, informera och granska. Om du tycker att en fråga är viktig så ska du till exempel ha möjlighet att tala för din sak i en tidning. Det ska också vara möjligt ta del av information om vad som händer i området där du bor. Det kan handla om hur det går för ditt favoritlag i fotboll, att en busslinje ska ändras eller att köerna är långa på din vårdcentral. Och sedan har vi följdfrågorna om varför köerna är långa eller om någon får svårare att ta sig till jobbet när bussen kör en annan väg. Det handlar alltså om att granska de som bestämmer, som politiker, näringslivschefer och organisationsföreträdare. Gör de rätt saker? Håller de sina löften? För att pressen och andra medier ska kunna informera, granska och vara öppna för debatt måste de ha särskilda fri- och rättigheter.

Pressfrihet innebär i praktiken att det är förbjudet för myndigheter att censurera vad som sägs i radio, står i tidningar och visas i tv. Och att det är mediets ansvariga utgivare som bestämmer vad som ska stå i tidningen eller sändas i radio. Skulle det som står i tidningen eller på sajten vara olagligt är det utgivaren som är ansvarig för det. Ingen annan. Det innebär faktiskt att utgivaren är beredd att gå i fängelse för något du säger till tidningen. Pressfriheten garanterar alltså att du har lagligt skydd och rätt att vända dig till en tidning för att berätta att din chef stjäl pengar ur bolagets kassa, att en kommunpolitiker köper städning svart eller att hemtjänsten inte fungerar som den ska.

”Dessvärre är pressfriheten hårt ansatt i dag. Här i landet arbetar vissa politiska rörelser aktivt för att demonisera och försvaga medierna. De påstår att medier medvetet ljuger och mörkar. Det är inte sant. Vad som däremot är sant är det blir färre som ifrågasätter makthavare, kräver öppenhet och rättvisa när medier och journalister tystas.”

Vissa personer i de här rörelserna går så långt att de hotar och trakasserar enskilda journalister. Ungefär var tredje journalist har utsatts för hot det senaste året. Och två av tre har tvingats ta emot nedsättande kommentarer.Det visar flera vetenskapliga studier.De här hoten har inneburit att färre sanningar kommit i dagen och att relevanta debatter dött ut. Ja, att din och min värld blivit lite mindre fri.

I dag, den 3 maj, är en viktig dag för oss som värnar våra fri- och rättigheter. Som värnar vår demokrati, det fria ordet och rätten att uttrycka oss. Pressfrihet angår dig.

Jeanette Gustafsdotter, vd TU Medier i Sverige

Artikeln är ursprungligen publicerad i Metro den 3 maj 2017.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.