Debattartikel i Di 8 januari 2014: Tidningsutgivarna, TU, har nyligen ingett ett klagomål till EU-kommissionen mot den svenska staten för dess ovilja att anpassa den svenska spellagstiftningen till EU-rätten. Detta gör det statliga spelmonopolets främsta företrädare, det vill säga Svenska Spel AB, generaldirektören Anitra Steen och det statliga spelbolagets advokat Ulf Öberg, mycket upprörda

I ett inlägg på Di Debatt (3/1) får vi veta att rättsläget är solklart, att EU-domstolen har godkänt det svenska spelmonopolet, att vi är ”bulvaner” för utländska spelbolag och att det som efterfrågas snarast är hårdare tag mot svenska medier som envisas med att publicera dessa bolags spelannonser.
Vi tillåter oss att göra en annan bedömning.

Det är riktigt att EU-rätten undantagsvis tillåter medlemsstater att inskränka den fria rörligheten, också för tjänster på området för spel och vadhållning. Men begränsningarna måste då uppfylla vissa syften och upprätthållas på ”ett sammanhängande och systematiskt” sätt.

Vår kritik är för det första att det svenska spelsystemet inte längre uppfyller de syften som regeringen har ställt upp, till exempel att utesluta privata vinstintressen. Som exempel har vi lyft fram Svenska Postkodlotteriets vinster.

För det andra har EU-kommissionen redan kritiserat de bristande åtgärderna för att minska spelberoende och den ständigt ökande marknadsföringen – bara åren 2006–2012 har Svenska Spel AB ökat sina annonsinvesteringar från 290 miljoner kronor till 436 miljoner kronor. Läs gärna Kommissionens pressmeddelande: europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1101_sv.htm

För det tredje är det fel att påstå att EU-domstolen skulle ha godkänt det svenska systemet. EU-domstolen tog vid sin prövning aldrig ställning till om det möter EU-rättens krav.

Och för det fjärde handlar detta faktiskt också om kommersiell yttrandefrihet.

Vi noterar att artikeln är direkt riktad mot svenska publicistiska medieföretag. Författarna passerar med tystnad marknadsföringen i TV3 och Kanal 5. Inte heller bemöter de kommissionens kritik mot angreppen av medieföretagens annonsintäkter, som i sig är en tvivelaktig inskränkning i friheten att tillhandahålla medietjänster.

Festen är över, skriver Steen och Öberg sturskt. Må så vara. Frågan är bara för vem?

Per Hultengård, vd, Tidningsutgivarna, TU

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.