Jeanette Gustafsdotter och Per Hultengård i debattartikel på aftonbladet.se: Meddelarskyddet bör gälla även de som är anställda i privata vårdbolag.

Hade missförhållandena inom äldrevården och vårdbolaget Carema kunnat avslöjas tidigare – och hur förebygger vi att det händer på nytt?

Äldreminister Maria Larsson (KD) efterlyste nyligen ”civilkurage” hos de anställda för att ”kvalitetssäkra” äldrevården. Det kan låta bra, men ge dem åtminstone verktygen då!

En avgörande skillnad i villkoren mellan den offentliga och den privata vården är att meddelarskyddet inte gäller för den som arbetar i privat vård. Den anställde som avslöjar oegentligheter för massmedierna kan efterforskas och, i värsta fall, riskera sin anställning. Det krävs ett betydande mått av civilkurage för att under sådana förutsättningar ändå göra sin röst hörd.

Om regeringen vill stärka civilkuraget hos de privatanställda i äldreomsorgen kan den därför se till att utsträcka meddelarskyddet också till dem som arbetar i privat verksamhet som finansieras med skattemedel.

Frågan har utretts tidigare, men de förslag som lagts fram har varit bristfälliga. Sedan 2006 finns emellertid en modell som säkerställer meddelarskyddet i kommunägda bolag, stiftelser och föreningar där kommunen har en ”dominerande ställning” genom att slå fast att grundlagens regler om meddelarskydd ska gälla även i dessa verksamheter.

Det borde utan alltför stora utredningsinsatser gå att på motsvarande sätt garantera meddelarskyddet i offentligfinansierad privat verksamhet.

Det har i den statliga Yttrandefrihetskommittén diskuterats att ta upp frågan om ett utvidgat meddelarskydd – även om den inte uttryckligen finns med i direktiven. Risken är dock stor att kommittén av tidsbrist inte kommer att kunna göra något åt detta.

Regeringen bör därför vara tydlig och i tilläggsdirektiv till kommittén ge uppdraget att ta fram ett förslag som ser till att anställda inom äldreomsorgen, också där den utövas i privat entreprenadform, vågar tala ut så att missförhållanden och oegentligheter kan uppdagas. Vid behov bör kommittén ges förlängd utredningstid.

En sådan lagstiftning är angelägen. Den kommer inte att gillas av alla, men ibland måste man ju som sagt visa lite civilkurage.

Jeanette Gustafsdotter
VD, Tidningsutgivarna

Per Hultengård
Chefsjurist, Tidningsutgivarna

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.