Replik från TU i DN 1/9: I replik (27/8) på vår artikel (25/8) i DN om att Högsta domstolen (HD) två gånger på kort tid avstyrt försök att röja källskyddet rusar riksåklagare Anders Perklev ut till åklagarväsendets försvar. Med RÅ:s auktoritet, kungör han att vi inget begriper – ”TU saknar kunskaper om rättssystemet” – och det med en semantisk övning om att vi tror att man egenmäktigt beslutat om husrannsakan på Aftonbladet, när det egentligen bara handlat om en oskyldig ”begäran”.

Här har du fel Anders. Vi vet vi att man inte har gjort det. Men gör man en ”begäran” om husrannsakan finns väl ändå en intention om att husrannsakan ska få ske?

Det är riktigt att när HD korrigerat underinstanser och åklagare behöver det inte innebära att de ”brutit mot grundlagen”, men det HD uttalar syftar ändå till att ge, som RÅ uttrycker det, ”generell vägledning”.

Och om man då, detta till trots, inte respekterar HD:s uttalanden har vi problem. HD är nu i sitt senaste beslut mycket tydlig om husrannsakan på en tidningsredaktion:

”Regelverket innebär alltså att husrannsakan för att genom beslag åtkomma viss information som finns på en elektronisk informationsbärare hos en tidningsredaktion i allmänhet lär vara utesluten.”

Låt oss hoppas att detta nu tydliggjorts av HD så att tidningarna kan få ägna sig åt sin publicistiska uppgift istället för att behöva lägga tid på att försvara sina källor från ingrepp från statsmakten.

Jeanette Gustafsdotter, VD, TU
Per Hultengård, chefsjurist, TU

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.