TU och SJF i replik på DN Debatt 12/6 2012. Professorn i civilrätt – tillika ordföranden i det näringslivsfinansierade organet Institutet mot mutor – Claes Sandgren, går på DN Debatt (8/6 2012) ut med åsikten att det bör införas meddelarskydd för journalister. Bland annat för att de då skulle kunna rapportera om det begåtts mutbrott för att komma över känslig information. En något märklig hållning i flera avseenden.

Dels för att journalister – liksom alla andra medborgare – redan idag har meddelarfrihet och källskydd. Även journalister har alltså rätt att kontakta medier med uppgifter och kan vara anonyma.

Dels för att Claes Sandgrens krav bottnar i helt grundlösa påståenden om ett utbrett samhällsproblem med mutande journalister och mutade poliser. Nu, liksom som i sitt tidigare inlägg (DN Debatt 11/12 2012) då han ville ta bort meddelandefriheten för poliser, saknar han helt belägg för sina påståenden.

Till skillnad mot vad Claes Sandgren påstår finns det tydliga etiska spelregler som gäller för press, radio och TV i Sverige. Om någon, vem som helst, anser sig kränkt av en publicering kan detta anmälas till Allmänhetens Pressombudsman. Om någon, vem som helst, anser att en journalist brutit mot någon av de etiska yrkesreglerna kan detta anmälas till Journalistförbundets yrkesetiska nämnd.

Man kan inte, som Sandgren gör, kräva eller avfärda grundlagsskyddade rättigheter efter dagens tillfälliga och högst personliga agenda.

Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.