I dag onsdag kan mediebranschorganisationen TU presentera nya siffror som visar att storstadstidningarna ensamma betalar mer i enbart reklamskatt än vad de amerikanska IT-jättarna Amazon, Apple, Facebook, Google och Linkedin betalar i svensk skatt totalt. Det är upprörande. Regeringen måste nu avskaffa reklamskatten och göra en översyn av den skattemässiga regleringen så att det blir möjligt att beskatta företag som Google och Facebook.

Förra året omsatte Google, Facebook och de andra IT-bolagen tillsammans 2,7 miljarder i sina svenska filialer. Den redovisade skatten stannade vid 24 miljoner kronor, enligt en nyligen publicerad artikel hos Di Digital (21/9 2016). Det är flera miljoner mindre än vad storstadspressen betalade enbart i reklamskatt.

Förra året betalade tidningsbolagen Aftonbladet, Dagens industri, Dagens Nyheter, Expressen, Skånska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Stampen reklamskatt om drygt 29 miljoner kronor. Utöver det belastades tidningarnas resultat med en skatt på 57 miljoner, enligt bolagens årsredovisningar. Alltså 86 miljoner kronor totalt, att jämföra med 24 miljoner.

Till storstadspressens 86 miljoner kommer självklart långt mer skattepengar från de koncerner tidningarna ingår i. Och från alla de övriga cirka 170 tidningarna och mediehusen i landet, som Barometern, Jönköpings-Posten, Gefle Dagblad, Haparandabladet, Norrköpings Tidningar, Nya Wermlands-Tidningen och Västerbottens-Kuriren.

Låt oss ta ett tydligt exempel. Google Sweden uppger i sin senaste årsredovisning att resultatet belastades med 5,9 miljoner kronor i skatt 2015. Det samtidigt som den totala svenska sökordsmarknadsföringen omsatte drygt 5 miljarder, enligt siffror från Institutet för reklam- och mediestatistik IRM. Varje år drar således Google Sweden in flera miljarder på att sälja annonser på internet. Någon reklamskatt för alla dessa intäkter behöver man inte betala. Inte en enda krona. Men tidningar, som den du läser just nu, måste betala reklamskatt.

Med en handfull miljarder i intäkter betalar alltså Google Sweden 0 kronor i reklamskatt. Hur mycket omsätter då annonserna i dagspress och reklambilagor? Även den här marknaden omsätter cirka 5 miljarder kronor, visar IRM:s statistik. På ungefär lika stora annonsmarknader betalar tidningarna följaktligen rejält mycket mer i skatt – inte minst reklamskatt. Vi tar det igen. En annons i en tidning drabbas av reklamskatt, medan en annons hos Google är befriad från densamma.

Finns det en tanke om en seriös mediepolitik, så börjar det nu bli dags att sätta klackarna i backen. Så här kan det inte fortgå – med tidningar som måste betala reklamskatt ovanpå annan skatt samtidigt som Google och andra amerikanska IT-bolag bara betalar en allmän skärv. Regeringens förslag i höstens budgetproposition om att sänka reklamskatten är ett välkommet steg i rätt riktning. Men vi anser att den nu, en gång för alla, måste avskaffas i sin helhet.

Javisst, det finns en pågående statlig medieutredning som under ledning av Anette Novak inom kort presenterar sina förslag. Men även denna utredning är begränsad till sina direktiv från regeringen. Vi har svårt att tolka in den här skattefrågan där.

Vi förutsätter att Google, Facebook och de andra IT-jättarna följer de lagar och regler som gäller där man är verksam – inte minst skattetekniskt – och sålunda ingen kritik mot företagen i sig. Men samhällsetiskt, medborgaretiskt och medieetiskt – är det här något vi tycker är bra? Är det rätt och rimligt att bara vissa delar av medieindustrin betalar reklamskatt? Att tidningar med ett oavvisligt demokratiskt uppdrag tvingas att ta också de globala IT-jättarnas nota?

Det handlar om att ta ansvar. Det gör Sveriges tidningar och mediehus med tydliga och synliga ansvariga utgivare – till skillnad från Google och Facebook. Det börjar därför bli dags för regeringen, inte bara dess kulturdepartement utan också dess finans- och näringsdepartement, att markera.

Det är naturligtvis helt orimligt och oacceptabelt att storstadstidningarna ensamma betalar mer i skatt – till och med mer i bara reklamskatt – än vad Google, Facebook och de andra IT-bolagen betalar sammantaget i svensk skatt när reklam- och annonsmarknaderna är ungefär lika stora.

Regeringen måste nu avskaffa reklamskatten och ta ansvar för – vi inser att detta är skattetekniskt och EU-rättsligt komplicerat – en översyn av den skattemässiga regleringen, så att det blir möjligt att beskatta företag som Google och Facebook, med en omfattande nationell verksamhet. Och det bör ske nu.

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.