Lagen kräver att en begäran om att få ut en allmän handling ska hanteras ”skyndsamt”. Men än i dag har UD inte lämnat ut hela det material som DN begärde för 19 månader sedan! Det är pinsamt, men framför allt är det en förtroendefråga, skriver Jeanette Gustafsdotter och Per Hultengård på TU – Medier i Sverige i en debattartikel i Medievärlden.

På Regeringskansliets hemsida finns ett fint och välskrivet dokument, rubricerat ”Offentlighetsprincipen”. Där kan man – i vad som uppenbarligen är ett uttryck för regeringens inställning – läsa att ”Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för vårt statsskick” och att det innebär att ”regeringens och andra myndigheters verksamheter ska vara så öppna som möjligt”.

Verkligheten är dock en annan. I dag (4/12) avslöjar Dagens Nyheter (DN) att nästan 900 sidor med information om regeringens kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd gömts undan från allmänheten.

Utrikesdepartementet (UD) och Sveriges representation i New York använde ett parallellt datasystem för att skicka meddelanden och dokument till varandra för att undvika insyn från allmänheten.

Förfarandet ska dessutom ses i perspektivet av att ett av huvudbudskapen i kampanjen för Sverige var ”Mer öppenhet – som både mål och medel”.

Såväl Justitieombudsmannen (JO) som Riksdagens Konstitutionsutskott (KU) har redan tidigare kritiserat UD:s hantering av offentlighetsprincipen, se till exempel här och här.

Lagen kräver att en begäran om att få ut en allmän handling ska hanteras ”skyndsamt”. Men än i dag har UD inte lämnat ut hela det material som DN begärde att få ut för nitton (19!) månader sedan!

Det här är dåligt och det är pinsamt!

Men framför allt är det en förtroendefråga. Varför ska kommuner och myndigheter runt om i landet respektera offentlighetsprincipen, när man i den högsta statsledningen uppenbart har struntat i den?

Här räcker det inte med vare sig nog så förpliktande ord från Justitieombudsmannen och Konstitutionsutskottet – eller vackra ord om offentlighetsprincipen på regeringskansliets hemsida.

Här måste regeringen – och särskilt utrikesministern – nu en gång för alla visa att man står upp för offentlighetsprincipen även i praktiken. Om man vill leva som man lär.

Jeanette Gustafsdotter, vd och Per Hultengård, chefsjurist, TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.