Det finns mycket klokt i Bauer Medias vd Linda Palmgrens olika resonemang, men hon har fel när hon slår fast att stöd som princip ”cementerar gamla strukturer” och att staten bland annat därför bör ”avveckla press- och mediestöden”, skriver TU:s tf vd Thomas Mattsson i en replik på Dagens Media debatt 28 juni 2021.

Jag förstår att Bauer vill avskaffa licensavgifter för kommersiell radio, men Linda Palmgrens förslag skulle omöjliggöra tillgång till samhällsviktig lokal journalistik i stora delar av Sverige.

Tidningsutgivarna är helt ense med Bauers vd om problematiken med att, som Spelmarknadsutredningen föreslår, införa ytterligare begränsningar av marknadsföring i grundlagsskyddade medier. Det vore en detaljreglering av innehåll och en inskränkning av yttrandefriheten som TU inte kan stå bakom.

Det finns mycket klokt i Linda Palmgrens olika resonemang i debattartikeln i Dagens Media. Som att de globala techjättarna bör verka på samma villkor som svenska mediehus. Och som att de offentliga mediestöden bör reformeras, vilket ju också Tidningsutgivarna föreslagit. TU tror på både direkta och indirekta stöd, som exempelvis en nollmoms för nyhetsmedier.

Men Linda Palmgren har fel när hon slår fast att stöd som princip ”cementerar gamla strukturer” och att staten bland annat därför bör ”avveckla press- och mediestöden”. Om det skulle ske, skulle lokala dagstidningar läggas ner och andra skulle tvingas minska sina spridningsområden vilket skulle orsaka ett demokratiskt underskott för många mediekonsumenter.

Det finns idag tidningar som ges ut för språkminoriteter eller som sprids där befolkningsunderlaget är vikande och annonsmarknaden inte kan bära ett kommersiellt media. Om mediestödet då helt skulle försvinna, alltså inte reformeras som TU föreslagit, då skulle också den lokala bevakningen försvinna och det vill väl ändå ingen?

Public service har en viktig roll på den svenska mediemarknaden, men har sedan över 100-150 år varit de privatägda lokaltidningarna som tagit ansvar för den nära journalistiken. Ännu idag är det lokaltidningar som är ryggraden i svensk publicistik. De har flest redaktioner och de sysselsätter flest journalister. Ett framtida mediestöd måste bidra till långsiktiga förutsättningar för en fortsatt utgivning på alla tänkbara och idag icke-tänkbara plattformar.

Syftet med mediestöd är inte att det ska vara en evig finansiering, därför är det rimligt att balansera direkta stöd med indirekta mer generella stöd. Men man kan inte förgrova debatten genom att i retoriken ta sikte på de ”största mediehusen” eller ”dominerande mediebolag”, då de olika koncernerna ju är just koncerner eftersom de utgör summa av många mindre titlar. Koncernerna har ofta också konsoliderat branschen för att rädda icke lönsamma tidningar.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.