Presstöd och mediestöd ges för att, som det heter, ”…främja en mångfald av nyhetsmedier både på en nationell och lokal nivå samt stärka närvaron av medier även i svagt bevakade områden i landet.”

Stödet till dagspressen motsvarar endast 12 procent av skattebetalarnas finansiering av public service-bolagen SVT, SR och UR och utgör än mindre av dagspressens samlade omsättning. Men. Trots att den offentliga delfinansieringen av de kommersiella privatägda medierna är mycket begränsad, vilket också är rimligt, så har den ändå ett stort värde för att säkerställa samhällsviktiga verksamheter som lokal journalistik eller utgivning på finska, samiska och meänkieli. För att bara nämna några exempel.

Tidningsutgivarna (TU) föreslog i april ett antal reformer, bland annat att indirekta stöd – som ett kvalificerat momsundantag – bör utgöra komplement till direkta stöd. En reducerad arbetsgivaravgift för journalister, i syfte att premiera originaljournalistik, vore också en god möjliggörare för det uppdrag som sedan 1898 är Tidningsutgivarnas: nämligen fri och oberoende publicistik.

TU har presenterat flera förslag såsom att mediestöden bör vara rättighetsbaserade och teknik- och affärsmodellsneutrala. Statens stöd ska inte kopplas till det självreglerande medieetiska systemet. Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ska heller inte skönhetspröva journalistik i sina beslutsprocesser.

Men. Det är viktigt att de samhälleliga insatserna för en pluralistisk mediemarknad inte missförstås som att meningen är att befästa gamla strukturer. Linda Palmgren skriver i sin replik till TU att hon önskar ”…en rättvis konkurrens på lika villkor för alla medier.” Här är vi överens. Mediestöden syftar ju till att främja nyhetsmedier i hela landet, och om Bauer Media vill investera i exempelvis lokal journalistik och kanske också innehåll på finska, samiska och meänkieli välkomnar Tidningsutgivarna  fler sådana satsningar.

TU-förslagen om mediestödsreformer skapar långsiktiga förutsättningar för kvalitetsjournalistik. Tidningsutgivarna som organisation må vara 123 år, men det är hela 263 år sedan den ännu utgivna Norrköpings Tidningar först såg dagens ljus. Så bland TU:s medlemsföretag finns faktiskt många som axlat ansvar för nyhetsförmedling och opinionsbildning långt innan Sverige ens blev till den demokrati.

Värdet av NT är förstås väl bekant för Linda Palmgren som ju kommer från Norrköping, liksom därför också om NTM som är koncernen som äger Sveriges äldsta tidning. Ändå faller Bauer Medias vd i den så kallade koncernfällan när hon skriver: ”I genomsnitt fick de fyra största mediekoncernerna runt 100 miljoner skattekronor var i fjol – bara i så kallat redaktionsstöd.”

Först ska sägas att Mix Megapol-formatet ”Gry Forsell med vänner” också tilldelades 2 033 463 kronor i redaktionsstöd, och anledningen till att de största mediekoncernerna fick mer än Bauer Media var förstås för de också satsade mer på journalistik. Just redaktionsstödet baseras ju på redaktionella kostnader och ska så korrelera.

Till Linda Palmgrens försvar ska sägas att även andra debattörer fallit i koncernfällan, så låt mig därför få klargöra att de tidningsgrupper som där avses handlar om ägare av många små titlar som dessa aktörer förvärvat för att fortsätta utge. Inte sällan lokala utgåvor med svag ekonomi som räddats av större dito.

Det handlar alltså om ett ansvarstagande. Och att, som en del, sammanräkna mediestöd till totalsummor trots att stödet inte fördelas så utan istället titel-för-titel ger därför ett missvisande, om än polemiskt, intryck i debatten. Stöden redovisas för Myndigheten för press, radio och tv just tidning-för-tidning, så ”koncern”argumentet faller på felaktigheten i sig.

Gällande globala techbolag och ”positiv särbehandling” är jag helt däremot överens med Linda Palmgren, som ju tidigare varit vd för United Influencers. Konkurrens är bra och då på lika villkor. Annonsörer är samhällsaktörer och bör som sådana värna demokratiska torg och gärna göra sina reklamköp hos de samhällsviktiga nyhetsmedier som mediestöden menar till att stötta.

Thomas Mattsson
Tf vd för Tidningsutgivarna

 

Hela diskussionen på Dagens Media:

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.